Kinds föreläsningar

VI SAMMANFÖR MÄNNISKOR

 

Om oss & varför

 

 

Fröet till att du idag läser denna text startades under en fikaträff där samtalet ledde till olika författare som skrivit böcker om samhället. Samtalet var väldigt intressant och ibland ganska livligt då man just hade olika syn, erfarenheter och föreställningar i ämnet.

 

Efter ytterligare några träffar där alltid ovanstående ämne kom upp på det skrivna ordet sades det skämtsamt att vi skulle ha en " bokklubb ". Detta ledde till att vi träffades och diskuterade olika böcker om samhälle, filosofi, andlighet och människor som levde helt annorlunda liv i vårt moderna samhället. Vi kom fram ganska snabbt att det bara var vår personliga uppfattning av det skrivna ordet av författaren. Så då tänkte vi att vi börjar bjuda in författarna och föreläsare där vi både kan lyssna på deras berättelser och ställa frågor till dem för att bättre kunna förstå dem.

 

Vi tycker även att det är viktigt att förespråka det fria ordet och yttranderätt som författare har rätten till att uttrycka sig på. Man ska inte heller glömma att författaren har lagt ner mycket tid i research-arbetet för att kunna skriva sin bok.

 

Allt detta bidrar till tankar och spännande samtal människor emellan som vi tycker är bra.

 

Våra föreläsningar vi kommer att anordna är till dem som tycker det är intressant att ta till sig andras syn och tankesätt på hur de ser på livet och dess utveckling. Vare sig det är samhällsfrågor, andlighet eller annorlunda levnadssätt eller hälsa i vårt moderna samhälle. Vilket vi tror både kan berika vårt sätt att se på saker och ting. Förstå andra människors synsätt och levnadssätt vilket berikar den enskildes personliga utveckling och i längden även för allas bästa.

 

Vi hoppas även genom våra föreläsningar få ett levande samhälle där människor träffas på riktigt och vågar pratar med varandra om saker som berör, intresserar oss medborgare.

 

Vi tar gärna och tacksamt emot förslag på intressanta författare, föreläsare eller levnadskonstnärer som ni vill lyssna på. Så kan vi försöka arrangera föreläsningar med dem.

 

 

Lev gott och förhoppningsvis ses vi på någon föreläsning.