Kinds föreläsningar

VI SAMMANFÖR MÄNNISKOR

 

 

Vi anordnar föreläsningar och evenemang i olika ämnen för att väcka nya tankar, insikter, kunskap och spännande samtal människor emellan.

 

Föreläsningarna är till dig som tycker det är intressant att ta till sig andras syn och tankesätt på hur de ser på livet och dess utveckling. Vare sig det är samhällsfrågor, andlighet, konst, ämneskunskap, foto, kultur, egna livserfarenheter, annorlunda levnadssätt eller hälsa i vårt moderna samhälle. Vissa kan upplevas  kontroversiella ur någons perspektiv och helt självklar ur någons annans perspektiv, men det vill vi sammanföra istället för att polarisera.

 

Vilket vi tror både kan berika vårt sätt att se på saker och ting, förstå andra människors synsätt och levnadssätt. Det berikar den enskildes personliga utveckling och i längden även för allas bästa i samhället när man kan se saker ur andra perspektiv och skapa ett levande gott samhälle som vi delar i demokratisk anda.

 

Kontakt

hejsan@kindsförelasningar.se

Foto: heinipeters.com